Modern technology gives us many things.
مرور رده

ماورالطبیعه

چند سال پیش دانشگاه هاروارد  ادعا کرد که درون کتابخانه انسان شناسی و علوم ماورالطبیعه خود سه کتاب از جنس  پوست انسان وجود دارد  و به تازگی این کتاب ها  مورد آزمایش قرار گرفتند و تایید شد که یکی از این کتاب ها کاملا از پوست انسان  ساخته شده است . کتابی از جنس پوست انسان دانشمندان تایید کرده…
ادامه مطلب ...